منتخب سردبیر

وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 21 شبه نظامی طالبان در عملیات نیروهای امنیتی افغان دراستان های کاپیسا، پروان، ارزگان و خوست خبر داد.

سرتیتر رده