منتخب سردبیر

وزیر کشور ایران در حاشیه کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد کارشناسان پولشویی بین المللی برای ردیابی درآمدهای ناشی از ترانزیت مواد مخدر در این کشور مستقر می‌شوند.

سرتیتر رده